Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pro rodiče

  P O K Y N Y   A   I N F O R M A C E   P R O    R O D I Č E

 

Pobyt u nás je do ukončení povinné školní docházky nebo do soudně ukončené ústavní výchovy. Cílem pobytu je celková resocializace  dítěte a jeho rodinného prostředí a též uskutečnění způsobu řešení problémů, pro které bylo dítě umístěno.

Po ukončení pobytu v našem ústavu děti umístěné na základě soudního rozhodnutí přecházejí do jiných, trvalých zařízení (Výchovné ústavy), kde se mohou vyučit řemeslu a kde jsou do doby zrušení ústavní výchovy nebo do dovršení 18(19) let. Návrat dítěte domů, tedy zrušení soudního nařízení, je podmíněno vymizením nebo podstatným zlepšením příčin, pro které bylo dítě do zařízení umístěno.

Důležitá je dobrá a pravidelná spolupráce pracovníků ústavu a rodičů. Chceme Vás proto hned zpočátku seznámit se základními pravidly, která je nutno respektovat a dodržovat.

1. Rodiče dětí, umístěných v DDŠ,ZŠaŠJ, jsou podle zákona č. 109/2002 Sb. povinni přispívat na úhradu nákladů na ubytování, stravování a ošacení, které je poskytováno dětem ve výchovných zařízeních, tzv. o š e t ř o v n ý m. Ošetřovné Vám bude vyměřeno podle věku dítěte.

 

2. Návštěvy dětí jsou povoleny pouze rodičům /zákonným zástupcům/ pokud možno v sobotu nebo neděli v od 14,00 do 17,00 hodin ( po dohodě lze uzpůsobit).

 

3. Dětem je možno psát i posílat balíky. Telefonování dětí je povoleno pouze v rámci vnitřních předpisů. Při návštěvách nebo v balíčcích je možno dětem předat ovoce a sladkosti trvanlivé hodnoty. Telefonické informace o dětech získáte v dopoledních hodinách na tel. 499 874 115 a s dítětem lze tel. hovořit v době od 18.00 – 19.30 hod. na tel. 499 874 006

 

4.Cenné věci, např. hodinky, prstýnky, náušnice, mobilní telefony apod. děti nemohou mít u sebe (jsou u vychovatele), dle zákona 109/2002 Sb., proto Vás žádáme o respektování.

Ošacení je ústavní, děti mohou mít vlastní ošacení, ale za ztracené či odcizené věci neručíme a ani je nehradíme.

N e d á v e j t e    d ě t e m     p e n í z e   a   c i g a r e t y !!!!!!!!!!!!!!

T ě š í m e   s e   n a   d o b r o u   s p o l u p r á c i   s   V á m i.

 

 

Pokyny pro domácí přípravu žáků jsou v samostatné rubrice - koronavirus - domácí příprava