Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pro rodiče

  P O K Y N Y   A   I N F O R M A C E   P R O    R O D I Č E

 

Uzavření okresu - odjezdy dětí - stav k 12.2. 2021

 

            

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ ŘEDITELE ZAŘÍZENÍ

Na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví Č.j.: MZDR 10676/2020 – 1/MIN/KAN ze dne 10.3.2020 a pokynu Ministerstva školství  Č.j.: MSMT-11703/2020-1 ze dne 10.3.2020 a ve znění pozdějších nařízení platí od 11.3.2020 do odvolání tato nařízení ředitele zařízení:

 

  1. Zařízení zůstává nadále v provozu

     

  2. Základní škola při zařízení je od 11.3.2020 uzavřena, výuka je řešena domácí přípravou s učiteli – na rodinných skupinách; výuka dětí na dovolenkách probíhá formou elektronické a telefonické komunikace; přípravy a pokyny k výuce jsou zároveň na stránkách zařízení.

  3. Zaměstnanci zařízení nadále chodí do zaměstnání a plní pracovní povinnosti dle pokynů vedení zařízení

  4. Operativní porady vedení probíhají každý pracovní den v 8.00 hod.

  5. Provoz školní jídelny je určen pouze pro výchovný úsek a přítomným zaměstnancům, děti se stravují na svých rodinných skupinách

  6. Platí přísný zákaz vstupu všech osob do zařízení bez povolení ředitele zařízení, či jeho zástupce

     7.  Platí zákaz pohybu dětí mezi rodinnými skupinam

    8.  Po ukončení pobytu dětí mimo zařízení je nutné předložit při návratu dítěte do  

         zařízení potvrzení o bezinfekčnosti

    9. Přemisťování dětí a přijímání nových dětí na základě rozhodnutí soudu je

        možné

  10. Děti případně zadržené na útěku přebírá od PČR či DÚ pouze ředitel zařízení či 

        jeho zástupce (pověřené osoby). Dítě bude v případě zadržení umístěno na

         samostatnou ložnici s rouškou izolovaně od ostatních dětí a bude mu přidělen

        samostatný ped. pracovník. V co nejkratší době musí být dítě vyšetřeno lékařem

   11. Kontakty:

     Mgr. Bc. Marek Tuček, ředitel zařízení – 499874115,

     (739223111), marek.tucek@ddshornimarsov.cz

     Bc. Jiří Kouřil, zástupce ředitele zařízení – 499874115,

     jiri.kouril@ddshornimarsov.cz

     Mgr. Tomáš Tomeš, etoped – 499874115,

     tomas.tomes@ddshornimarsov.cz

     Helena Vyšanská, sociální pracovnice – 499874006,

    499874115, helena.vysanska@ddshornimarsov.cz

 

V Horním Maršově, dne 10.3.2020       Mgr. Bc. Marek Tuček, ředitel zařízení

 

Pokyny pro domácí přípravu žáků jsou v samostatné rubrice - koronavirus - domácí příprava

 

Pobyt u nás je do ukončení povinné školní docházky nebo do soudně ukončené ústavní výchovy. Cílem pobytu je celková resocializace  dítěte a jeho rodinného prostředí a též uskutečnění způsobu řešení problémů, pro které bylo dítě umístěno.

Po ukončení pobytu v našem ústavu děti umístěné na základě soudního rozhodnutí přecházejí do jiných, trvalých zařízení (Výchovné ústavy), kde se mohou vyučit řemeslu a kde jsou do doby zrušení ústavní výchovy nebo do dovršení 18(19) let. Návrat dítěte domů, tedy zrušení soudního nařízení, je podmíněno vymizením nebo podstatným zlepšením příčin, pro které bylo dítě do zařízení umístěno.

Důležitá je dobrá a pravidelná spolupráce pracovníků ústavu a rodičů. Chceme Vás proto hned zpočátku seznámit se základními pravidly, která je nutno respektovat a dodržovat.

1. Rodiče dětí, umístěných v DDŠ,ZŠaŠJ, jsou podle zákona č. 109/2002 Sb. povinni přispívat na úhradu nákladů na ubytování, stravování a ošacení, které je poskytováno dětem ve výchovných zařízeních, tzv. o š e t ř o v n ý m. Ošetřovné Vám bude vyměřeno podle věku dítěte.

 

2. Návštěvy dětí jsou povoleny pouze rodičům /zákonným zástupcům/ pokud možno v sobotu nebo neděli v od 14,00 do 17,00 hodin ( po dohodě lze uzpůsobit).

 

3. Dětem je možno psát i posílat balíky. Telefonování dětí je povoleno pouze v rámci vnitřních předpisů. Při návštěvách nebo v balíčcích je možno dětem předat ovoce a sladkosti trvanlivé hodnoty. Telefonické informace o dětech získáte v dopoledních hodinách na tel. 499 874 115 a s dítětem lze tel. hovořit v době od 18.00 – 19.30 hod. na tel. 499 874 006

 

4.Cenné věci, např. hodinky, prstýnky, náušnice, mobilní telefony apod. děti nemohou mít u sebe (jsou u vychovatele), dle zákona 109/2002 Sb., proto Vás žádáme o respektování.

Ošacení je ústavní, děti mohou mít vlastní ošacení, ale za ztracené či odcizené věci neručíme a ani je nehradíme.

N e d á v e j t e    d ě t e m     p e n í z e   a   c i g a r e t y !!!!!!!!!!!!!!

T ě š í m e   s e   n a   d o b r o u   s p o l u p r á c i   s   V á m i.