Jdi na obsah Jdi na menu
 


                           

 

                    Dětský domov se školou, Základní škola a školní jídelna,

           Horní Maršov, Temný Důl 16, 542 26, IČO 60153628, tel. 499874115

__________________________________________________________

    

               Základní informace

 

 

Dětský domov se školou,  základní škola a školní jídelna Horní Maršov, Temný Důl 16, 542 26 Horní Maršov je školské zařízení zřízené podle školského zákona č.561/2004Sb. a zákona o výkonu ústavní a ochranné výchovy ve školských zařízeních  č. 109/2002Sb. ve znění pozdějších předpisů.
   Je právním subjektem zřízeným MŠMT zřizovací listinou č.j. 25069/94-60  ze dne  1.11. 1994.
  Dětský domov se školou,  základní škola a školní jídelna Horní Maršov je příspěvkovou organizací  přímo řízenou  MŠMT.
  Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Horní Maršov je školské zařízení určené pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. Je tedy zařízením určeným pro děti s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou a pro děti umístěné na základě předběžného opatření s diagnostikovanými poruchami chování ve věku do  ukončení  povinné školní docházky. V rámci zařízení je zřízeno  výchovně léčebné oddělení. Pedopsychiatrickou péči o děti zařazené do tohoto oddělení má na starosti MUDr. Mlynářová z Hradce Králové a MUDr. Správka z Náchoda.  Etopedickou podporu zajišťují dva externí etopedové a to Mgr. Karel Marek, preventista sociálně patologických jevů, pověřen výchovným poradenstvím, metodik aplikace standartů a Mgr. Gaislerová ze SVP Varianta Trutnov. Psychologickou péči poskytují  psycholog z SVP Varianta v Trutnově Mgr. Knotková a PhDr. Et Mgr. Radka Kulhánková, která je zároveň supervizorem. Pediatrem je MUDr. Hančilová.  PMS zastupuje Bc. Rohlová, zajišťuje program PUNKT. 
  Školské zařízení sdružuje základní školu s celkovou kapacitou 32 žáků, dětský domov s kapacitou 32 dětí a školní jídelnu s kapacitou 56  jídel.

 Vyučování ve škole je organizováno ve třech třídách. Žákům je poskytováno vybavení potřebnými školními pomůckami. Vyučování probíhá podle Školního vzdělávacího programu - Příležitost pro život, č.j. 103/1/2010. Vzdělávání žáků zajišťují tři učitelé.

  Chlapci  jsou rozděleni do čtyř výchovných rodinných skupin. Výchovu dětí celoročně zajišťuje tým odborníků složený z učitelů, vychovatelů a sociální pracovnice. Etopedickou péči zajišťuje externě etoped Mgr. Karel Marek.

  Zdravotní problémy dětí řeší zdravotnice, která zajišťuje i pravidelnou péči u dětského lékaře, ošetření u stomatologa a případně ošetření chlapců u specializovaného lékaře.

  O provoz kuchyně, údržbu zařízení a provoz prádelny se starají provozní pracovníci.


  Děti jsou v plném přímém zaopatření, a proto je o ně kompletně postaráno. Stravování je  poskytováno pětkrát denně dle norem a je důsledně dbán i na pitný režim. Ubytování je zajištěno v areálu budovy ve třech oddílech, kde  jsou děti maximálně po třech na jednom pokoji. Dále je pro ně připraveno oblečení  s možností nošení vlastních věcí, ale pouze na vlastní riziko.

 
  Volný čas mohou trávit na oddílech ve společenské místnosti, mohou využívat počítačovou učebnu školy a internetem, dílnu školy na ruční práce, společenskou místnost s kulečníkem  a šipkami, místnost se stoly na stolní tenis nebo ve venkovním areálu. Dále je možno využívat  i kvalitní sportovní vybavení pro různé druhy sportovních aktivit (běžky, brusle, trekingová kola). Pro další volnočasové aktivity je k dispozici také audiovizuální technika (TV, CD přehrávače, videa, DVD přehrávač). Jednou týdně mohou trénovat florbal v pronajaté tělocvičně v Trutnově. Volný čas mohou také s dozorem trávit i mimo naše zařízení. Často využíváme sportoviště místní základní školy, plavecký bazén v Trutnově,  lyžařské běžecké trasy v okolí obce. O prázdninách jsou organizovány pobytové tábory, během školního roku mimoškolní výlety.